Đưa Việt Nam ra thế giới

Thành lập từ năm 2013, VinaCapital là đại sứ thúc đẩy thương mại và đầu tư tại Việt Nam với các đối tác trên toàn thế giới. VinaCapital quản lý 2 quỹ đóng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn, với danh mục tài sản đa dạng trị giá 1,8 tỷ USD.

Brand2 được lựa chọn để thực hiện việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế tài liệu giới thiệu, phương tiện truyền thông thương hiệu.

Đầu tư có trách nhiệm

Để đối thoại với các nhà đầu tư tài chính quốc tế, hệ thống nhận diện thương hiệu VinaCapital cần thể hiện các giá trị An toàn – Bền vững – Minh bạch để mang lại sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.

Đầu tư có trách nhiệm là điều VinaCapital luôn nỗ lực để đạt được bằng sự kết hợp các quy trình nội bộ và các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị vào các quyết định đầu tư, để quản lý rủi ro tốt hơn và tạo ra lợi nhuận lâu dài, bền vững.

Brand2 đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống nhận diện cho VinaCapital với biểu tượng là chiếc khiên, thể hiện sự bảo vệ an toàn và năng lực quản trị rủi ro của VinaCapital.

Hệ thống nhận diện tập trung vào các ứng dụng báo cáo, trình chiếu, tài liệu giới thiệu VinaCapital và các Quỹ, báo cáo thường niên các Quỹ, giúp truyền tải thông điệp thương hiệu của VinaCapital đến các nhà đầu tư và tất cả các bên liên quan.

Hiện VinaCapital là một trong những công ty quản lý quỹ và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. VinaCapital cũng quản lý danh mục đa dạng với tổng giá trị tài sản lên đến 1,8 tỷ USD.