Danasome

Dược phẩm sinh học công nghệ
Danasome là thương hiệu kết hợp giữa Công ty CP Dược Danapha và Công ty Dược AQP (Hoa Kỳ), cho ra đời dòng dược phẩm sinh học công nghiệp cao. brand2 thiết kế bao bì và ấn phẩm truyền thông cho các sản phẩm Danasome, vừa mang tính tự nhiên, vừa đảm bảo tinh thần công nghệ khoa học, đáng tin cậy.Nhận diện trên bao bì của Danasome là một hệ thống nhất, chia theo từng nhóm sản phẩm. Đồng hành cũng mỗi sản phẩm, brand2 thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông, đồng thời triển khai xuyên suốt chuỗi không gian trưng bày trong các kỳ triển lãm, hội chợ ngành y tế.
 

Danasome-1Danasome-2Danasome-3Danasome-4Danasome-5Danasome-6Danasome-7Danasome-8Danasome-9Danasome-10Danasome-11Danasome-12Danasome-13

Danasome-14