Mekong Capital

Quỹ đầu tư Mekong Capital
Thành lập vào năm 2001, Quỹ tập trung vào các doanh nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh, với các kế hoạch mở rộng tham vọng ​và một cam kết vững chắc để xây dựng đội ngũ nhân viên thực hiện các kế hoạch đó. Các công ty này nằm trong số những công ty hàng đầu trong ngành nghề của họ.Để xây dựng hệ thống nhận diện cho Mekong Capital, trong rất nhiều hình ảnh tượng trưng cho sự phát triển của Việt Nam, brand2 đã chọn cảm hứng từ dòng sông Mekong làm biểu tượng. Tên gọi và hình ảnh dòng sông mang lại trù phú cho cả khu vực được hình tượng hóa cho sứ mệnh và tầm nhìn của Quỹ, là tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư và các thành viên công ty thông qua việc khơi nguồn đam mê và tiềm năng trong mỗi con người của Quỹ và từng công ty mà Quỹ đầu tư.

 

Nhân sự với đam mê và tiềm năng trong mỗi con người chính là giá trị mà sẽ Quỹ cam kết mang lại. Điều đó được thể hiện trọn vẹn qua những hình ảnh và trình bày trong tài liệu giới thiệu Quỹ đến nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với Mekong Capital, brand2 là công ty tiên phong trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu công ty qua hình ảnh và giá trị nhân sự.

Mekong Capital-1Mekong Capital-2Mekong Capital-3Mekong Capital-4Mekong Capital-5-1
Mekong Capital-6Mekong Capital-7Mekong Capital-8Mekong Capital-9Mekong Capital-10Mekong Capital-11Mekong Capital-12