FB Forum – Friday Business Forum

Diễn đàn doanh nghiệp
Là diễn đàn mở, FB Forum được tổ chức và điều phối bởi những chuyên gia trong vực kinh tế, thương mại và truyền thông, mong muốn mang lại một diễn đàn thân thiện, nhiều thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước, nhưng vẫn không mất tính hiện đại và chuyên nghiệp. Từ những yêu cầu trên, thiết kế nhận diện cho FB Forum được triển khai mềm mại, nhiều màu sắc nhưng vẫn đơn giản về đường nét và bố cục.Thiết kế họa tiết nhận diện phụ cho FB Forum là nhóm hình học đồng nhất, có thể ghép linh hoạt cho các kích thước mảng trang trí khác nhau, vẫn đảm bảo đồng nhất và ấn tượng.

FBForum-1FBForum-2FBForum-3FBForum-4FBForum-5FBForum-6FBForum-7