Danapha

Bao bì và chiến lược phân phối
Danapha là công ty dược phẩm lâu đời tại Việt Nam, đến nay đã mở rộng thị trường ra quốc tế. Thiết kế bao bì cho sản phẩm Danapha là mang sứ mệnh kế thừa những giá trị cũ, những nhận biết và uy tín đã có của sản phẩm, đồng thời cách tân cho cảm nhận thời đại, để khách hàng luôn thấy những sản phẩm đã nổi tiếng của Danapha vẫn luôn phù hợp với nhu cầu hiện nay.Là một công ty bào chế thuốc, hình thức đóng gói cho sản phẩm phải linh hoạt cho mọi cấp phân phối, cả bán sỉ và lẻ đến khách hàng. Có thể nói, thiết kế đóng gói cho Danapha còn bị chi phối bởi chiến lược bán hàng và cả thị trường tiêu thụ. Cho đến nay, một số sản phẩm Danapha được sản xuất riêng cho thị trường nước ngoài, theo đó, brand2 đã có những thiết kế khác biệt và phù hợp theo tiêu chuẩn bao bì nước sở tại.
Danaphalife - 7 Danaphalife - 10

Danapha-Packaging-1Danapha-Packaging-2Danapha-Packaging-3Danapha-Packaging-4Danapha-Packaging-5Danapha-Packaging-6Danapha-Packaging-7Danapha-Packaging-8Danapha-Packaging-9Danapha-Packaging-10Danapha-Packaging-11Danapha-Packaging-12
Danapha-Packaging-13Danapha-Packaging-14